Velg sted

Velg sted, og meld deg på realfagstrening i nærheten av der du bor eller går på skole.

Navn Sted Skole
ENT3R Bergen HVL (for 10. klasse) Bergen HVL
ENT3R Bergen UiB (for VGS elever) Bergen UiB
ENT3R NTNU i Ålesund Ålesund NTNU
ENT3R Oslo og Akershus HiOA Oslo/Akershus HiOA
ENT3R Oslo UiO Oslo UiO
ENT3R Trondheim Trondheim NTNU Gløshaugen/Kalvskinnet
ENT3R Ås Ås NMBU