ENT3R er et rekrutteringstiltak for å få flere elever til å velge realfag. Gjennom ENT3R skal ungdom få et mer positivt forhold til realfag og bli motiverte til videre studier innen realfag. Du kan lese mer om ENT3R på hovedsiden.

På denne siden kan elever registrere seg.